Candidat Primărie: Daniel Rochian
Facebook: Devesel
Email:
Candidat Primărie: Dorinel Scurtu
Facebook: Bala
Email:
Candidat Primărie: Elena Călin
Facebook: Drobeta Turnu Severin
Email: