Pe străzile Municipiului Drobeta Turnu Severin sunt din ce în ce mai multe animale fără stăpân, fapt sesizat de foarte mulți locuitori. Primăria ori nu mai face față situației ori nu face ceea ce trebuie pentru a rezolva problema.

Principala cauză a apariției animalelor fără stăpân este refuzul de a steriliza animalele fără pedigree, cu stăpân. Aceștia fac pui care ulterior sunt abandonați sau alungați, transformându-se în animale fără stăpân și devenind o mare problemă pentru comunitate, atât pentru locuitori cât și pentru bugetul consiliului local. Costurile cu ridicarea, transportul, cazarea și hrana acestora fiind foarte mari.

Uniunea Salvați România propune un program de sterilizare gratuită a câinilor fără pedigree, cu stăpân, de pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin. Am pregătit și un draft de hotărâre de consiliu local, ce poate fi consultat la finalul articolului.

Acest program se poate realiza prin întocmirea unui protocol de colaborare între Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin și cabinetele veterinare ce doresc să facă parte din program. Costul pentru sterilizare se ridică la aproximativ 50-70 ron/animal. Estimăm că în acest program vor fi sterilizate aproximativ 2.500, valoarea totală ridicânduse la aproximativ 175.000 ron. Investind această sumă acum, se poate reduce foarte mult numărul de câini fără stăpân, ducând la economii mari în viitor. Costurile cu ridicarea, transportul, cazarea și hrana unui câine fără stăpân fiind de zeci de ori mai mari decât costul cu sterilizarea.

În conformitate cu prevederile legii de protecție a animalelor nr. 205/2004, și ținând cont de prevederile art. 41 alin (1) din HG nr. 1059/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonanței de urgență a Guvernului nr 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, “consiliile locale pot subvenționa total sau parțial sterilizarea câinilor cu stăpân ce aparțin rasei comune sau a metișilor acestora aflați pe raza unității administrativ teritoriale (…)”

 

Expunere de motive

Lipsa recensământului, înregistrării şi microcipării tuturor animalelor cu stăpân, o altă realitate gravă, ce ţine tot de lipsa de educaţie a populaţiei şi tratarea superficială a subiectului privind informarea acesteia de către administraţie, este nesterilizarea, înmulţirea necontrolată a animalelor în urma montelor nesupraveghiate şi masivul abandon al de puilor pe spaţiul public.

Pentru a preîntâmpina asemenea situaţii exită două căi de abordare,

  1. a) varianta – suportiva, prin informarea, facilitarea şi acoperirea cheltuielilor legate de sterilizarea animalelor din gospodărie (familie);
  2. b) varianta – coercitivă, prin  avertismente şi amenzi, în cazul refuzării de către stăpân a variantei a).

Ţinând cont de realiatea că majoritatea stăpânilor care nu îşi sterilizează animalele au un nivel de trai submediu şi, de cele mai multe ori, şi un nivel de educaţie redus, se impune ca prima variantă pe care trebuie să şi-o propună administraţia locală este soluţia a) şi numai în cazuri izolate, cum ar fi cele de reavoinţă, să se aplice şi varianta b).

Astfel dispunând de toate organismele, mecanismele şi pârghiile necesare, Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin îşi poate asuma sterilizarea gratuită a tuturor animalelor (câini, pisici etc.) fără pedigree, din punct de vedere financiar, operaţiune efectuată de către cabinete veterinare autorizate pentru asemena intervenţii, din Drobeta Turnu Severin, care vor încheia un protocol cu Primăria Drobeta Turnu Severin, prin care le vor fi decontate intervenţiile chirurgicale şi eventuale alte tratamente postoperatorii atunci când apar complicaţii.

Astfel, Se va aplica varianta a),

În conformitate cu prevederile Legii de protecţie a animalelor nr. 205/2004, şi ţinând cont de prevederile art. 41 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân „consiliile locale pot subvenţiona total sau parţial sterilizarea câinilor cu stăpân ce aparţin rasei comune sau a metişilor acestora aflaţi pe raza unităţii administrativ-teritoriale (…)”,

Varianta b) se va aplica numai în situaţia în care se refuză sterilizarea gratuită,

Conform art.132 din Legea nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, proprietarii animalelor de companie care deţin animale de rasă comună, inclusiv metişii acestora, au obligaţia sterilizării lor, neefectuarea acesteia fiind sancţionată contravenţional cu amendă cuprinsă între 5.000-10.000 lei.

Operaţiile de sterilizare vor fi efectuate în cadrul cabinetele medicale cu care Primăria a încheiat protocoale, de către medici veterinari de liberă practică, organizaţi conform Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cheltuielile rezultate în urma implementării „Programului de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, cu stăpân, la Nivelul Municipiului Drobeta Turnu Severin” va fi supoertat din bugetul Consiliului Local.  Costurile estimative ale unei astfel de intervenţii chirurgicale se ridică la aproximativ 50-70 lei/animal.

Hotărărea de consiliu local

HOTĂRÂRE

privind „Programul de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, cu stăpân, la nivelul Municipiului Drobeta Turnu Severin”

 

Văzând Expunerea de motive prezentată anterior;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,

În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată;

În temeiul art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.e) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL MUNICIPIULUI DROBETA TURNU SEVERIN

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă suportarea din bugetul Consiliului Local pe anul 2019 a cheltuielilor ocazionate  de sterilizarea/castrarea animalelor de companie de rasă comună, şi a celor fără pedigree (câini şi pisici), inclusiv metişii acestora, aflate în familiile şi gospodăriile individuale ale locuitorilor Municipiului Drobeta Turnu Severin.

Art.2. Operaţiile de sterilizare/castrare vor fi realizate în cabinetele veterinare care îşi desfăşoară activitatea (au sediu sau punct de lucru) în Municipiul Drobeta Turnu Severin şi care au semnat în prealabil cu Primăria Drobeta Turnu Severin protocolul de colaborare cu privire la „Programul de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, cu stăpân, la nivelul Municipiului Drobeta Turnu Severin”.

Art.3. Aparatul de specialitate al primarului va întocmi Protocolul de colaborare între Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin, şi cabinetele veterinare care doresc să se înscrie în programul de sterilizare gratuită. Protocolul va cuprinde drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi.

 Art.4. Costurile unei astfel de intervenţii chirurgicale se ridică la aproximativ 50-70 lei/animal, valoarea exactă a unei sterilizări (mascul/femelă) precum şi valoarea maximă a unui decont pentru un animal (pentru complicaţii postintervenţie chirurgicală) urmând a fi cuprinsă în „Protocol”.

Art.5.  În cadrul acestui program de măsuri estimăm că vor fi sterilizate minim 2.500 de animale, valoarea totală a serviciilor prestate ridicându-se la aproximativ 175.000 lei/2019.

Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare sau prin orice altă formă de publicitate.

 

 

 

USR propune un program de sterilizare gratuită a câinilor cu stăpân
Etichetat pe:    

2 comentarii la „USR propune un program de sterilizare gratuită a câinilor cu stăpân

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *