La începutul acestei luni, SECOM a notificat asociațiile de proprietari că va fi majorat tariful pentru canalizare. Am început să investigăm, și avem dubii serioase că această majorare făcută de pe o zi pe alta, a fost făcută respectând legile și regulamentele în vigoare.

Printre problemele legale ale acestei majorări pe care le bănuim ar fi:

 • Lipsa aprobării în hotărâre de către consiliul local a acestei majorări
 • Lipsa acordului Primăriei
 • Lipsa avizului A.N.R.S.C
 • Lipsa unei informării consumatorilor înainte de creșterea prețului

Pentru a ne lămuri asupra acestei situații, am cerut oficial Primăriei și SECOM-ului să ne transmită toate informațiile legate de această majorare și copii după toate actele care ar fi trebuit să stea la baza acestei majorări.

Avem dubii că această taxă vine să înlocuiască fosta taxă pe apa de ploaie.

Pe baza răspunsului primit vom stabili acțiunile următoare.

Considerăm că locuitorii orașului Drobeta Turnu Severin merită mai mult respect, si ar fi trebuit măcar ca această majorare să fi fost anunțată din timp, și explicat foarte detaliat oamenilor de ce se operează, pentru a înțelege de ce trebuie să plătească taxe mai mari.

Conținutul adresei ce a fost trimis către SECOM:

Doresc să cunosc motivele care au stat la baza majorării tarifului de canalizare aplicat clienților din Drobeta Turnu Severin, precum și actele care au stat la baza acestei modificări, cum ar fi:

 • Documente tehnice și financiare din care au rezultat pierderile tehnologice ce au determinat creșterea tarifelor
 • Dacă s-au luat în calcul alte măsuri pentru reducerea pierderilor și a costurilor, până să se ajungă la soluția creșterii tarifelor
 • Deciziile luate de forurile de conducere ale companiei privind creșterea prețurilor
 • Hotărârea de consiliu local prin care a fost aprobată modificarea tarifelor pentru canalizare, conform art. 8, alineatul 3, litera k) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice.
 • Avizul sau aprobarea dată  de către autoritățile publice locale ( primăria ), a acestei majorări de tarife, conform art. 9, alineatul 2, litera d) din Legea nr. 51/2006.
 • Avizul sau aprobarea dată de A.N.R.S.C, conform art. 20, alineatul 1, litera e), din Legea nr. 51/2016
 • Actele care arată că modificarea a fost propusă pentru dezbatere publică cu cel puțin 30 de zile înainte de adoptare.
 • Dacă această creștere de tarif vine în compensarea eliminării taxei pentru apa pluvială

 

Conținutul adresei ce a fost trimis către Primărie:

 

În legătură cu recenta creștere a tarifului pentru canalizare făcută de către SECOM S.A., operatorul delegat pentru serviciile de apă și canalizare din orașul Drobeta Turnu Severin, aș dori să știu următoarele:

 1. Dacă această creștere a tarifului a fost aprobată prin hotărâre de către consiliul local al Municipiului Drobeta Turnu Severin. Conform art. 8, alineatul 3, litera k) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, majorarea tarifelor trebuie aprobată de către consiliul local.  În caz afirmativ, vă rog să îmi transmiteți o copie a hotărârii, împreună cu expunerea de motive și rapoartele tehnice care au stat la baza hotărârii.
 2. Dacă creșterea a fost avizată sau aprobată de către primărie, conform art. 9, alineatul 2, litera d) din Legea nr. 51/2006. În caz afirmativ vă rog să îmi transmiteți copii după decizia luată și actele care au stat la baza deciziei.
 3. Dacă această creștere de preț a fost propusă pentru dezbatere publică cu cel puțin 30 de zile înainte de adoptare.

 

Uniunea Salvați România luptă împotriva creșterii taxei de canalizare
Etichetat pe:        

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *