În luna noiembrie a acestui an, Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin a contractat servicii de reprezentare și asistență juridică în valoare de 14.500 ron, pentru a reprezenta primăria în procese inițiate de cetățeni care contestă hotărârile consiliului local.

Contractarea serviciilor de reprezentare și asistență juridică este interzis pentru instituțiile care au departament juridic prin Ordonanța de Urgență nr 26/2012, articolul 1. În aparatul de specialitate al Primarului sunt 9 angajați în biroul juridic și contencios, conform organigramei de funcții.

Cele mai multe dintre aceste procese sunt intentate împotriva unor hotărâri luate de consiliul local Drobeta Turnu Severin în perioada în care nu era legal validat.

Ce spune articolul 1 din Ordonanța 26/2012:

(1) Autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare.

(2) În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea:

a) ordonatorilor principali de credite pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale;

b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale.

(3) În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale, precum şi regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea şi mandatarea reprezentanţilor statului sau unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora:

a) de către ordonatorul principal de credite coordonator, în cazul celor la care statul este acţionar integral sau majoritar;

b) de către consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru cele la care unităţile administrativ-teritoriale deţin integral sau majoritar capitalul social.

 

Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin a contractat servicii de reprezentare și asistență juridică deși are birou juridic

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *