Ca urmare a unui amendament propus și susținut de deputatul USR Cristian Seidler, toate insituțiile publice sunt obligate să publice la sediu și pe pagina de internet toate funcțiile din cadrul instituției împreună cu salariul de bază corespunzător fiecărei funcții. Instituțiile au obligația să publice aceste date cel târziu în zilele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și să le mențină vizibile pe toată perioada anului.

Dacă salariile nu sunt afișate pe site și la sediu, conform amendamentului propus de USR, conducătorul instituției este amendat cu o sumă între 5.000 și 10.000 lei.

Conform documentului publicat de primăria Drobeta Turnu Severin pe site-ul propriu, ce cuprinde salariile de bază ale aleșilor și ale angajaților, rezultă următoarele salarii de bază:

 • Primar:  16.313 lei
 • Viceprimar:  14.500 lei
 • Consilier local: 1.305 lei
 • Secretar municipiu: 8.700 lei
 • Arhiect șef: 8.120 lei
 • Director Executiv: 7.975 lei
 • Director adjunct: 6.670 lei
 • Șef serviciu: 6.325 lei
 • Șef birou: 4.350 lei

 

Acestea sunt salariile brute, la care se pot adăuga sporuri în funcție de specificul activității, de nivelul de studii, sau indemnizații pentru participarea în proiecte.

Articolul introdus de Uniunea Salvați România care obligă instituțiile să publice salariile, are următorul conținut:

 

Articolul 33 Transparența veniturilor salariale

(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:

 • a) salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;
 • b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legală a acordării acestora;
 • c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora;
 • d) valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia;
 • e) orice alte drepturi în bani și/sau în natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora;
 • f) orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum și baza legală a acestora.

 

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea contravențională a conducătorului autorității sau instituției publice în cauză și se sancționează cu amendă între 5.000 și 10.000 lei.

(3) Inspecția Muncii are competența de a constata și sancționa contravenția prevăzută la alin. (2).

(4) Contravenției prevăzute la alin. (2) i se aplică regimul general stabilit prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Cât câștigă aleșii și funcționarii din Primăria Drobeta Turnu Severin
Etichetat pe:    

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *